Úřad práce Zlín

Úřad práce Zlín

Čiperova 5182
760 01 Zlín
IČ: 72496991

Informace o kanceláři Úřad práce Zlín

Úřad práce v České republice. Naleznete zde kontakt na úřad práce včetně adresy úřadu práce. Případně číslo bankovního účtu úřadu práce, je-li zveřejněno. Provozní doba, nebo otevírací hodiny úřadu práce. Úřední hodiny úřadu práce a podatelny. Telefonní čísla a email na úřad práce. Má-li úřad práce své webové stránky, naleznete je zde. Všechny informace na úřady práce jsou aktuální a jsou pravidelně aktualizovány.
Úřad práce pro správu odvodů, důchodů, přihlášek a formulářů pro přihlášení na úřad práce. Úřady práce řeší problematiku státní sociální podpory. Pokud potřebujete informace k statistikám zaměstnanosti, k dávkám při nezaměstnanosti, k podpoře při nezaměstnanosti, nebo jednoduše hledáte práci, obraťte se na úřad práce.
Chcete-li vědět jaké sociální odvody a zdravotní odvody máte platit na sociálním pojištění a zdravotním pojištění, kontaktujte některou účetní kancelář, která se zabývá zpracováním mzdy a odvodů. Vyhledáte ji lehce u nás.

 Úřad práce dále:

• Hradí náklady spojené s poradenstvím pro volbu povolání, pro rekvalifikaci, pro zprostředkování vhodného povolání apod.
• Hradí náklady spojené se zabezpečením pracovní rehabilitace
• Informuje zaměstnance, na jehož zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh, o způsobu uspokojení jeho mzdových nároků a jejich výši
• Nabízí volná pracovní místa
• Po zahájení insolvenčního řízení informuje o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u Úřadu práce
• Poskytuje informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech
• Poskytuje podporu při rekvalifikaci
• Poskytuje příspěvky na zapracování
• Poskytuje příspěvky při přechodu na nový podnikatelský program
• Při zrušení konkursu přijímá finanční prostředky vyplacené Úřadem práce zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán návrh na prohlášení konkursu
• Přijímá finanční prostředky neprávem vyplacené zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh
• Přijímá hlášení od zaměstnavatelů o volných pracovních místech
• Přijímá hlášení od zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• Přijímá informace o nástupu zaměstnance ze zahraničí, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání
• Přijímá informace o zaměstnanci ze zahraničí, jemuž bylo vydáno povolení k zaměstnání
• Přijímá informace od zaměstnavatelů
• Přijímá oznámení zaměstnavatelů o záměru zaměstnávat cizince
• Přijímá žádosti k povolení výkonu činnosti dítěte
• Přijímá žádosti na vyřazení z evidence zájemců o zaměstnání
• Přijímá žádosti o podporu v nezaměstnanosti od uchazeče vedeného v evidenci uchazečů o zaměstnání
• Přijímá žádosti o podporu v nezaměstnanosti po ukončení zaměstnání v zemích EU/EHP nebo Švýcarsku
• Přijímá žádosti o poskytnutí příspěvků na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
• Přijímá žádosti o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny
• Přijímá žádosti o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa
• Přijímá žádosti o příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců
• Přijímá žádosti o prodloužení povolení k výkonu činnosti dítěte
• Přijímá žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání cizince
• Přijímá žádosti o úhradu poradenských činností v oblasti zaměstnání
• Přijímá žádosti o ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
• Přijímá žádosti o uspokojení mzdových nároků od zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel je v platební neschopnosti
• Přijímá žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizince, jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt
• Přijímá žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizince
• Přijímá žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
• Přijímá žádosti o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
• Přijímá žádosti o zprostředkování zaměstnání
• Přijímá žádosti od zaměstnavatelů
• Přijímá žádosti osob se zdravotním postižením o pracovní rehabilitaci
• Projednává přestupky a správní delikty fyzických osob v oblasti zaměstnanosti
• Projednává přestupky a správní delikty právnických osob v oblasti zaměstnanosti
• Provádí kontroly dodržování pracovněprávních předpisů
• Rozhoduje o výplatě podpory při rekvalifikaci osob se zdravotním postižením
• Rozhoduje o zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
• S osobami se zdravotním postižením uzavírá dohodu o přípravě k práci
• Se zaměstnavatelem, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob se zdravotním postižením, uzavírá dohodu o přípravě k práci a hradí náklady na přípravu k práci těchto osob se zdravotním postižením
• Stanovuje povinnost odvodu do státního rozpočtu pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, který nesplnil povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v povinném podílu 4%
• Uzavírá dohody o poskytnutí příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
• Uzavírá dohody o rekvalifikaci uchazečů (zájemců) o zaměstnání, hradí náklady účastníka rekvalifikace
• Uzavírá dohody o rekvalifikaci zaměstnanců u zaměstnavatele
• Uzavírá dohody o společensky účelných pracovních místech
• Uzavírá dohody o veřejně prospěšné práci
• Uzavírá dohody o vytvoření chráněné pracovní dílny
• Uzavírá dohody o vytvoření chráněného pracovního místa
• Uzavírá dohody o zabezpečení pracovní rehabilitace
• V určitých případech nabízí plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání
• Vede evidenci osob se zdravotním postižením
• Vydává potvrzení o době vedení uchazeče o zaměstnání v evidence uchazečů o zaměstnání
• Vydává povolení k zaměstnání cizince, jehož zaměstnavatel je zahraniční subjekt
• Vydává povolení k zaměstnání cizince
• Vydává povolení výkonu činnosti dítěte
• Vydává rozhodnutí o dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
• Vydává rozhodnutí o odejmutí povolení k zaměstnání cizince
• Vydává rozhodnutí o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci
• Vydává rozhodnutí o prodloužení povolení k výkonu činnosti dítěte
• Vydává rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání cizince
• Vydává rozhodnutí o zákazu výkonu činnosti dítěte
• Vyplácí mzdové nároky zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán insolvenční návrh
• Vyřazuje uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání
• Vyzývá zaměstnavatele, na kterého byl podán insolvenční návrh, k předložení seznamu dlužných mzdových nároků zaměstnanců
• Žádá zaměstnavatele o výběr vhodných volných pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
• Zprostředkovává rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Fax
577 432 318

E-mail:
posta@zl.mpsv.cz

Kde nás najdete?

Zobrazit